Woordenwaadplaats

Op stukken karton staan woorden binnen het thema van de IJssel, die bezoekers op de aanlegplaats aan de IJssel rangschikken tot zinnen en woordgroepen, zodat er poëzie ontstaat. Er zijn lege borden waarop zij nieuwe woorden kunnen toevoegen. Er ontstaat poëzie in de taal van de IJssel. De Doesburgse dichter Marion Steur maakt met de resultaten in totaal 18 zaterdaggedichten.

Locatie:
Burg
6981 AN, Doesburg

Event Details
Event Details